Boston Globe

Illustration til Boston Globe. Artiklen er skrevet af Dante Ramos.
Art director var Heather Hopp-Bruce.