Når handlekraften sander til

fra det seneste nummer af DJØF bladet.