Praktiserende læger og hospitaler skal kommunikere mere


tegning til Danmarks lægeforening.