Patientsikkerhed

fra det seneste nummer af "Hovedsagen".