Sammenbrud


tegning fra det seneste nummer af Frie Skoler. til en artikel om det stigende antal af lærere der ender på invalidepension.