Omnipotente læger


tegning til Danmarks Læger, til en artikel om hvordan medierne bruger læger som eksperter på områder uden for deres ekspertise.